WP3 Tubridi

Tulevaisuuden (plug-in) hybridisähköinen työkonealusta ja sen komponentit: Tubridi (Aalto)

Tutkimuksellisena ja uusien teknologioiden mahdollisuuksien rajoja etsivä Tubridi kuuluu tutkimuslaitosvetoiseen ECV-RES sektoriin. Tubridi-työpaketin tavoitteena ja haasteena on rakentaa hybridisähköisen työkoneen demonstraattori, jonka suorituskyky on merkittävästi parempi ja polttoaineen kulutus puolet vastaavaan perinteiseen koneeseen verrattuna. Samalla demonstraattori toimii kansainvälisesti ainutlaatuisena testialustana, missä kotimaiset voimansiirtokomponenttien valmistajat voivat testata ja demonstroida tuotteitaan.

Hanke yhdistää suomalaisten tutkimuslaitosten, työkoneteollisuuden sekä komponenttivalmistajien voimat hybridisähköisen työkonealustan rakentamiseksi. Konkreettisen ”tekemällä oppimisen” lisäksi tekniikkaa demonstroidaan ja testataan oikealla koneella. Projekti yhdistää tutkimuslaitosten osaamisen sekä laajentaa osapuolten välistä yhteistyötä. Tämä kasvattaa yritysten rekrytointipohjaa sähköisen voimansiirron osaajien alueella.

Todellinen työkone-testialusta

Tubridissa rakennettava työkonedemonstraattori ja -testausalusta palvelee komponenttien ja energiavarastojen testausta. Alusta on oikea raskas työkone, joka tarjoaa mahdollisuuden testata komponentteja todellisessa työsyklissä ja todellisissa olosuhteissa. Kehitettävä HIL (Hardware/Human In the Loop) simulointiympäristö mahdollistaa kaikentyyppisten työkoneiden simuloinnin ja työsyklien tutkimuksen sekä todellisen voimalinjan ajamisen ja testaamisen osana simulaattoria. Työkonepuolella kuljettajien koulutuksessa erilaiset simulaattoriympäristöt ovat nousseet tärkeiksi toiminnan tehostamisen työkaluiksi.  Näihin ympäristöihin tuodaan uusia piirteitä omaavia koneita jo ennen kuin ne on valmistettu.

Komponenttipuolella keskeinen yhteistyökumppani on eSTORAGE2-työpaketti, jonka kanssa yhteistyössä valitaan Tubridissa käytettävä akusto sekä mitataan sen ominaisuudet laboratoriossa ennen käyttöönottoa. Mittausten perusteella parametrisoidaan Tubridissa käytettävän akun malli, jota voidaan myöhemmin käyttää järjestelmäsimuloinneissa ja demonstraattorin ohjauksen toteutuksessa.

Liittymät muihin hankkeisiin ja kansainvälisyys

Tubridi liittyy kiinteästi Aalto-yliopistossa meneillään oleviin HybLab- ja Topdrive-projekteihin. HybLab- ja Topdrive-projekteissa ansioituneet jatko-opiskelijat jatkavat väitöstutkimustaan Tubridissa ja voivat siirtää osaamistaan suomalaiselle teollisuudelle. Tuloksia raportoidaan myös IEA:n IA/HEV-työryhmässä sekä sen Taskissa XII - Heavy Duty Vehicles.

Työpaketin osapuolet

Työpaketin osapuolet aloitusvaiheessa ovat:

Varsinaiset toimijat:

 • Aalto-yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Mevea
 • Visedo

Rahoittajat/hanketta muuten tukevat tahot:

 • ABB
 • FIMA
 • Visedo
 • Valtra
 • Patria
 • Hybria
 • TEKES
 • MeVea

 

Sähköistyvä työkone - tiekartta

PDF-tiedostoTechnology road map 2017.pdf (1.6 MB)
Technology road map for hybrid and electrical drivetrain of non-road mobile machinery
PDF-tiedostoTubridi 2017.pdf (1.2 MB)
Looking back to the Technology road map for hybrid and electrical drivetrain of non-road mobile machinery 2013-2016
PDF-tiedosto2015_03_Tubridi_LUT.pdf (764 kB)
Liikkuvien työkoneiden hybridijärjestelmien simulointi- ja testausympäristö

Yhteystiedot

Jenni Pippuri, VTT
jenni.pippuri@vtt.fi
020 722 4067

Tubridi projektipäällikkö
Panu Sainio, Aalto-yliopisto
panu.sainio@aalto.fi
050 567 8396