WP2 eBus

PDF-tiedostoeBUS_executive_summary_fin.pdf (352 kB)
eBus executive summary

Sähköiset linja-autot ja testiympäristö:

eBus-Veolia (Veolia)

eBus (VTT)

Käytettäessä termiä eBus tarkoitetaan työpakettien 1 (eBus) ja 2 (eBus-Veolia) muodostamaa kokonaisuutta eBus. Osana Electric Commercial Vehicles (ECV) -kokonaisuutta eBus muodostaa maailmanluokkaa olevan testiympäristön sähköbusseille pääkaupunkiseudulle Espoon ollessa toiminnan keskipisteenä. Testiympäristön ainutlaatuisuuteen vaikuttavat haastavat ilmastolliset olosuhteet, suomalaisten avainyritysten, tutkimustahojen ja julkisen sektorin mukanaolo, kansainvälisesti merkittävän bussioperaattorin sitoutuminen sekä osallistujien saumaton yhteistyö.

eBus testiympäristö muodostuu toisaalta prototyyppi- ja esisarjavaiheessa olevien sähköbussien testaamisesta Espoon sisäisessä joukkoliikenteessä ja tähän liittyvästä mittaus- ja tutkimustoiminnasta, ja toisaalta kehitysalustasta (”testimuuli”), joka tarjoaa suomalaisille osapuolille mahdollisuuden kehittää ja testata komponenttejaan ja osajärjestelmiään. eBus-platformista muodostuu kontaktipiste suomalaisen sähköajoneuvoklusterin toimijoille ja kansainväliselle autoteollisuudelle.  

Bussimuuli-testialusta sähköiselle voimalinjalle

eBus hankkeen keskeinen tutkimuksellinen tehtävä on komponentti- ja osajärjestelmätestauksen ja –optimoinnin mahdollistavan testimuulin kehittäminen. Voimalinjan komponenttien mitoitus ja kestoikävaatimukset busseissa ja raskaissa työkoneissa on keskeinen sähköajoneuvojen kehitysalue, joka vaatii tietoa käyttö- ja kuormitusprofiileista eri asiakassegmenteissä; työkonemaailma – bussimaailma, työkonevalmistajat – raskaiden ajoneuvojen valmistajat, työkoneoperaattorit – joukko­liikenne­operaattorit. ECV-kokonaisuuden avulla voidaan kattaa suomalaisen sähköajoneuvo­klusterin kannalta potentiaalisimmat sovellusalueet. eBus testimuulin osalta bench-marking haetaan ajattamalla esikaupallisia busseja Espoon sisäisessä bussiliikenteessä. Sekä Tubridi että eBus hyödyntävät tiettyjä ECV-kokonaisuutta leikkaavia toimintoja, kuten akkutestaus ja –mallinnus (eSTORAGE2). Bussimuulin akustojen osalta eBus testaa akustoa osana ajoneuvoa (mm. latausteknikka, voimalinja, häviöt, hallinta), kun taas eStorage2 tekee akustojen tarkemman karakterisoinnin (mm. standardien mukaiset kokeet, työsyklit, olosuhdetestit, lämmön hallinta). ECV-kokonaisuuden avulla komponentti- ja osajärjestelmävalmistajat voivat hankkia kokemusta ja testauttaa tuotteitaan sekä bussi- että työkoneympäristössä.         

Liittymät muihin hankkeisiin ja kansainvälisyys

eBus-työpaketti linkittyy liikenteen energiansäästön ja uusiutuvan energian tutkimusohjelmaan TransEcoon. Liikennejärjestelmätutkimuksen ja sähköautojen latausinfrastruktuurin osalta eBus tekee yhteistyötä Eco Urban Living –hankkeen kanssa. Range-extender –tyyppiseksi rakennettava testimuuli mahdollistaa myös polttokennon käytön apuvoimanlähteenä. Näin ollen testimuuli voi palvella Tekesin polttokenno-ohjelmaa ja siihen suunniteltuja demonstraatioita. VTT on IEA-yhteistyön puitteissa paraikaa toteuttamassa laajaa, kolmen tutkimussopimuksen (Advanced Motor Fuels, Bioenergy, Hybrid and Electric Vehicles) yhteistä hanketta ”Fuel and Technology Alternatives for Buses”. Julkaistavissa olevat eBus-työpaketin tulokset tullaan lisäksi raportoimaan niin Hybrid and Electric Vehicles –tutkimussopimukselle kuin IEA:n käynnistämälle uudelle ”Electric Vehicle Initiative EVI”, joka mm. kerää tietoja eri kaupunkien sähköautodemonstraatioista.  eBus-työpaketin sisällä järjestetään tutkijavaihtoa. Aalto Yliopistolla on jo nyt esim. sähköajoneuvojen mallinnuksessa vakiintunut yhteistyö yhdysvaltalaisen Argonne National Laboratoryn kanssa.

Veolia Transport on maailmanlaajuinen joukkoliikenteen toimija, jolla on vaikutusvaltaa autonvalmistajien suuntaan. eBus-työpakettia pidetään Veolia Transdev -konsernissa merkittävänä tutkimusalustana koko konsernille sähköbussien osalta. eBus-hankkesta saadut tiedot palvelevat koko konsernin tulevaisuuden sähköistä liikkumista. Tämä koskee joukko­liikennettä, mutta myös mm. Veolia Waste Management divisioonan jäteautoja.  Veolia Transport Finlandin osalta projekti avaa uusia mahdollisuuksia mm. kehäradan ja metron syöttöliikenteen hoitamiseen sähköajoneuvoilla. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä kansainvälisten autonvalmistajien kanssa sähköbusseja sopiviksi pohjoismaisiin olosuhteisiin ja annetaan samalla suomalaisille komponenttitoimittajille mahdollisuus testata tuotteitaan ja osoittaa niiden toimivuus bussiympäristössä.

Veolia Transport Finland työskentelee eBussissa läheisesti Veolia Environnementin Research&Innovaation (VERI) joukkoliikenneosaston kanssa, jolloin Veolia pystyy koordinoimaan muiden maiden sähköbussihankkeiden tutkimusta ja niistä saatua tietoa ja siten jakamaan sitä Suomen eBus-hankkeelle ja ECV:hen. VERI:n kehitys- ja innovaatiohankkeiden parissa työskentelee 850 Veolian asiantuntijaa teknologioiden ja järjestelmien testauksessa sekä implementoinnissa liiketoimintaan. VERI:n joukkoliikenneosasto on mukana kansainvälisissä EU-projekteissa kuten EBSF (European Bus System of the Future / www.ebsf.eu), HCV (Hybrid Commercial Vehicle) sekä WATT (Wireless Alternative Trolley Technology). Näistä mm. EBSF tutkii juurikin erilaisia kehittyneen teknologian joukkoliikenneratkaisuja Euroopan kaupungeille.

Videoita: eBus-Muuli testattavana Espoossa

eBus bus stop

eBus tests on Espoo Line 11

eBus passing noise

 

Työpaketin osapuolet

Työpaketin osapuolet alkuvaiheessa ovat:

Varsinaiset toimijat:

 • Transdev Finland
 • VTT
 • Aalto-yliopisto

Rahoittajat/hanketta muuten tukevat tahot:

 • Espoon kaupunki
 • Helsingin seudun liikenne HSL
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
 • Fortum
 • Kabus
 • Linkker
 • Visedo
 • Tamware
 • Leclanche

Yhteystiedot

 

Teemu Halmeaho, VTT
teemu.halmeaho@vtt.fi
020 722 4271
 

eBus hallinto

Mikko Pihlatie, VTT
mikko.pihlatie@vtt.fi 
020 722 4884

 

eBus operatiiviset asiat

Ari-Pekka Pellikka, VTT
ari-pekka.pellikka@vtt.fi
020 722 5201

 

eBus-Veolia projektipäällikkö

Sami Ojamo, Transdev Finland
sami.ojamo@transdev.fi
050 349 4070