Linkker

Uusi yrityshanke. Aiemmin eBus-RES:ssä kehitetyn testimuulin tuotteistamisprojektissa kehitetään uusi todelliseen linjaliikenteeseen suunniteltava prototyyppisähköbussi ja rakennetaan esisarja sisältäen kaikki keskeiset sähköisen voimalinjan komponentit. Lisäksi valmistellaan bussityypin viemistä massatuotantoon. Hankkeella tähdätään uuden sähköbussin tuomiseen bussimarkkinoille ja raskaiden sähköajoneuvojen voimalinjan intregraattoripalvelujen tuottamiseen. Linkker hyötyy täysimääräisesti erityisesti ECV-EMRS:n työpaketeista eBus ja eStorage3. Markkinaselvitys ja liiketoimintasuunnitelma ovat tekeillä VTT:n BizFund –projektina. Tässä yhteydessä perustetaan uusi yritys.

Yhteystiedot

Kimmo Erkkilä, Linkker Oy
kimmo.erkkila@linkkerbus.com
040 7207332