eBusSystem

Uusi sähköisen joukkoliikenteen järjestelmiin keskittyvä yritysten rinnakkaishanke. Projekti keskittyy liikenne-, lataus- ja energiajärjestelmiin liittyvään kehitykseen, automaattisten latausjärjestelmien pilotointiin Suomessa, latauspalvelun kehittämiseen ja kaupunkisuunnittelun sekä -infran liityntöihin sekä kaikki näihin liittyvään liiketoimintaan eli luo kehittynyttä kotimarkkinaa. Hankkeesta tehdään B2B alihankintaa kotimaiselle ajoneuvo- ja komponenttiteollisuudelle sekä tutkimusalihankintaa. eBusSystem linkittyy läheisesti Veolian eBus-hankkeeseen. eBusSystem-yritysprojektikokonaisuus tukeutuu vahvasti ECV-tutkimuksen työpaketteihin eStorage3, eBus-RES ja eCharge. Yritystoimijat ja heidän roolinsa ovat seuraavat:

  1. Helsingin Seudun Liikenne (HSL): liikennejärjestelmän suunnittelu, kilpailutus, sopimusmallit, metropolialueen liikennejärjestelmä.
  2. Espoon kaupunki: sähköbussijärjestelmä yhdyskunnan osana, kaupunkisuunnittelu, investoinnit latausinfraan.
  3. Fortum: sähköisen joukkoliikenteen latauspalvelun kehittäminen, energianhallinta sähköisen joukkoliikenteen latauspalvelussa.
  4. Siemens: Sähköisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät ja sähköbussit, sekä niiden kehitys ja toteuttaminen liikennejärjestelmän ja sähköverkon rajapinnassa.

 

Yhteystiedot:

Mikko Pihlatie
mikko.pihlatie@vtt.fi
020 722 4884