Nordic Eletric Bus Initiatives 2 & Electric Commercial Vehicles final seminar - 11-12 May, 2016, Helsinki

Welcome to Nordic Electric Bus Initiatives 2 & ECV final seminar on 11-12 May, 2016, Helsinki Finland

Welcome to the second event in the Nordic series on electric buses, NEBI2! This event will be a continuation of NEBI that took place in Gothenburg in September 2015. http://www.nordicenergy.org/articles/nebi/

NEBI2 is organised by VTT and sponsored by Nordic Energy Research, Tekes and Finpro.

Venue: Finpro Auditorium, Porkkalankatu 2, Helsinki

Time: 1.5 days extending from mid-day on 11.May until the end of 12.May

Practical information and provisional programme of the conference: please see the downloadable files at the beginning of the page.

We are going to offer a technical conference presenting results, experiences and plans, as well as two pitching sessions to share technology and service offering. We are offering an exchange and marketplace for discussions and a limited space to bring roll-ups and materials. Two meeting rooms will be available to arrange related smaller side-meetings.

 

For 1.5 days, NEBI2 is combined with ECV final seminar two full days on 11-12 May

VTT is organising the final seminar of ECV at Espoo in May, 2016. The seminar will highlight the main results from the R&D acitvity on electric commercial vehicles, their technology and systems. The work has been performed jointly by research and industry during 2012-2015 by research centres, universities, industry and public bodies.

Jointly and parallel with this, The Nordic Electric Bus Initiatives is the second event in the series  connecting Nordic activities in electric bus systems.  NEBI2 creates the meeting place for public bodies, research and enterprises.

The focus of the seminar is international networking, information exchange and reviewing the applicability of scientific results in emerging technologies and businesses. The programme will be composed of keynote and invited speeches, tehcnical and poster sessions in the topical areas of the seminar.

All submitted papres will be reviewed by the technical and industrial committees of the seminar. The papers that are found to be consistens with the required formats and content will be published in VTT Technology as the final report of Electric Commercial Vehicles.

The submission of contributions, questions:

VTT Technical Research Centre of Finland
Jenni Pippuri, tel. +358 414550427, jenni pippuri@vtt.fi
Mikko Pihlatie, tel. +358 400430395, mikko.pihlatie@vtt.fi

----

Hyötyajoneuvojen ja liikkuvien koneiden sähköistys: tutkimuksesta kehitykseen ja liiketoimintaan!

EVE-ohjelmassa on Sähköiset hyötyajoneuvot (Electric Commercial Vehicles) ECV-hankekokonaisuus, joka keskittyy työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen sähköistä­miseen, sen osaamisen vahvistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kyseisen aihealueen vientipotentiaalin arvioi EVE-ohjelman johtoryhmä olevan aivan keskeinen. Tarve perustuu joukkoliikenteen, logistiikan ja teollisen tuotannon tehostamiseen tuottavuuden ja energiatehokkuuden näkökulmista samalla öljyriippuvuutta vähentäen ja paikallispäästöjä pienentäen. ECV-verkoston missio on tämän liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen kansallisesti, vientituotteita kehittämällä ja kotimarkkinaa luomalla.

ECV:n vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet työntäyteisiä niin tutkimuslaitoksissa kuin yrityksissä. Osatavoitteita on saavutettu suunnitelmien mukaisesti: erilaisia T&K-ympäristöjä ja -alustoja osakokonaisuuksineen on valmistunut. Vuosina 2014 ja 2015 työ jatkuu painottuen yrityslähtöiseen kehitykseen (”experimentation”-taso) ja tätä tukevaan julkiseen tutkimukseen: ratkaisu on siis kansallisesti erittäin merkittävä elinkeinoelämän kanssa verkottunut T&K-kokonaisuus. Yrityksissä työ laajenee tuotekehitys­puolelle kohti uutta liiketoimintaa; tämä tapahtuu monissa tapauksissa piilossa julkisuudelta. Tämä ei vähennä tutkimustarvetta. Tuotekehitystyössä ja prototyyppikoneiden tai komponenttien ollessa asiakkaiden koekäytössä, tunnistetaan kohtia, joissa tutkimustietoa hyödyntämällä päästään eteenpäin ja vastaavasti sieltä nousee uusia tutkimusaiheita.

Keskeinen hyöty on ratkaisujen tunnistaminen. Tämä edellyttää tutkijoiden, tuotekehittäjien ja loppukäyttäjien yhteistyötä ja tiedonvaihtoa niin kotimaassa kuin mahdollisuutta verkottua ja hyödyntää ulkomaisia verkostoja. ECV-verkosto toteuttaa yhteistyön yritysprojektien ja niitä tukevan tutkimusprojektin kautta. On huomattava, että monet yritykset ovat kilpailijoita keskenään, mutta ne tarvitsevat pitkäntähtäimen suunnitteluun tietopohjaa. Työkonealan yrityksillä on jo liiketoimintaosaaminen ja asiakkuudet. Tekniikan kehittäminen ECV:ssä on heille yksi tie liiketoiminnan kehittämiseksi. Pyramidin kärki eli tuottava (sähköinen) liiketoiminta on toteutunut vasta osalla yrityksistä mutta sinne on nousemassa uusia toimijoita. Liiketoiminnassa jo olevilla toimijoilla on tarve kehittyä ja puolustaa asemiaan uusilla tuotteilla. Toimialan laajentuessa on pyramidin pohjan vahvistuttava oikein suunnatulla tutkimuksella.

Suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää voida luottaa itseensä ja kyetä esittämään konserniensa sisällä, että heidän läheltään ja kauttaan on löydettävissä perusosaamista sekä pohjaa uuden osaamisen kehittämiselle. Testaus- ja koestusosaamisen luominen on yksi keskeinen vientiteollisuuden menestymistä vahvistava alue. Suomalaisen työkonealan kone-, komponentti- ja huoltoliiketoiminnan toimintaympäristö ja kilpailu on korostetun kansainvälinen: kotimarkkinat ovat erittäin rajalliset suhteessa tuotantoon.

Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen kokonaisuuden ECV hakemus jatkokaudelle 2014 – 2015

ECV-verkosto on ryhmä yritys- ja yritysryhmähankkeita, ja näitä tukeva julkinen yhteisrahoitteinen tutkimusprojekti ECV (kansallinen tutkimusalusta). Kukin verkoston osapuoli hakee omaa projektiaan osana seuraavassa kuvattua verkostoa. ECV toimii kolmessa pääteemassa: (i) Sähkön varastointi ja akustot, (ii) Ajoneuvot, koneet ja niiden voimalinja ja (iii) Ajoneuvojen ja liikkuvien koneiden järjestelmät sekä lataus.

ECV-verkoston hyödyt ja vahvuudet

Tekesin EVE-ohjelmaan kuuluva hankekokonaisuus ”Sähköiset hyötyajoneuvot” (ECV) luo Suomeen monipuolisen sähköisten hyötyajoneuvojen kehitys- ja asiantuntijainfrastruktuurin. Hyötyajoneuvot tässä ymmärretään laajasti sisälten mm. kevyet ja raskaat henkilö- ja erikoisajoneuvot, bussit, taravaliikenne ja työkoneet. ECV kokoaa yhteen suuren joukon alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. ECV:n tuki siihen liittyville yrityksille ja toimijoille:

  • T&K synergiat, teknologiaseuranta ja tiedonvaihtofoorumi
  • Tutkimus- ja kehitysympäristöt (pitkäikäiset laitteistot)
  • Komponenttien ja osajärjestelmien testaus
  • Demonstraatiot eri kehitysalustoilla
  • Fleet-testaus oikeassa käyttöympäristössä
  • Tekniikan validointi ja vertailu

 

Yhteystiedot ja yhteydenotot:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Mikko Pihlatie
puh. 020 722 4884
email: mikko.pihlatie@vtt.fi

FIMA Forum for Intelligent Machines, Antti Siren
puh. 040 820 4605
email: antti.siren@fima.fi

Teknologiateollisuus, Heikki Karsimus
puh. 040 564 9020
email: heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi